Open Learning Labs

Blijf vooroplopen in de hightechsector

Fontys en hightechbedrijven uit Zuid-Nederland presenteren de Open Learning Labs: online lesmodules gecombineerd met labsessies bij Fontys, gericht op de topsectoren High Tech Systems and Materials (HTSM) en Agrofood. De modulaire leertrajecten zijn samengesteld voor (hightech)professionals die zelfstandig aan hun vakkennis willen werken.