Machine Learning with Python

Over de cursus

Het doel van de cursus Machine Learning with Python is om eenvoudige Machine Learning algoritmes toe te kunnen passen op kleine datasets. Daarnaast introduceren we een aantal onderwerpen uit het Machine Learning landschap het gebruikelijke proces dat doorlopen wordt in een Machine Learning project.
Deze cursus wordt alleen in Engels aangeboden.

Globale onderwerpen

  • Machine Learning Landscape
  • Preparing Data (Data Wrangling)
  • Exploratory Data Analysis (EDA)
  • Machine Learning Algorithms: Regression, Support Vector Machines, Decision Trees

Leeruitkomsten

Na afloop van de cursus ben je in staat om eenvoudige Machine Learning algoritmes toe te passen op kleine datasets in de programmeertaal Python. Daarnaast heb je kennis van het Machine Learning landschap en het gebruikelijke proces dat doorlopen wordt.

Doelgroep en voorkennis
De cursist dient over ervaring op het gebied van programmeren te beschikken.

Studiebelasting
De studiebelasting van het online gedeelte bedraagt 8-12 uur.
De labsessie duurt een dagdeel en vindt plaats bij het FHICT InnovatieLab op Strijp TQ of in overleg op locatie.

Praktische informatie en kosten
De cursus bestaat uit twee onderdelen:

  1. Online lesmodule, gratis
    Dit gedeelte van de cursus is gratis. Je kunt op elk gewenst moment starten, pauzeren en afronden.
  2. Labsessie op locatie bij Fontys: € 295,-
    Na afronding van de online lesmodule kun je de theorie toepassen in een professioneel Fontyslab, onder begeleiding van een labmedewerker. Een labsessie duurt ongeveer drie uur. Dit gedeelte van de cursus kost € 295. 

We raden je van harte aan om de online module te verdiepen en verbreden met een labsessie. Het is echter geen verplicht onderdeel van de cursus. Voor het goed en prettig doorlopen van een labsessie is het noodzakelijk om de online lesmodule volledig te hebben doorlopen.
Na het afronden van zowel de online lesmodule als de labsessie ontvang je een Bewijs van Deelname van Fontys Hogescholen.