Over ons

Over Fontys en partners
Open Learning and Innovation Labs is een initiatief van Fontys Centre of Expertise High Tech Systems and Materials (HTSM). De onderwijsmaterialen worden ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende (mkb-)bedrijven uit de regio.

Over de Open Learning and Innovation Labs
Open Learning and Innovation Labs staat voor het ontwikkelen en inrichten van onderwijsmateriaal dat aansluit bij de behoeften van bedrijven en medewerkers in de topsectoren High Tech Sysytems and Materials (HTSM) en Agrofood in de regio Zuid-Nederland. 

De Open Learning and Innovation Labs bestaan uit online en offline componenten, die elkaar onderling versterken: het bestuderen van het (gratis beschikbare) online zelfstudiemateriaal gebeurt ter voorbereiding op het lab-werk, waarbij gepersonaliseerde leerarrangementen mogelijk zijn. 

Binnen het Open Learning and Innovation Lab worden hoogwaardige, aan de bedrijfspraktijk ontleende onderwijsmaterialen ontwikkeld op de volgende themagebieden:

Opbouw en kosten
Het online lesmateriaal dat wordt aangeboden op www.openlearninglabs.nl is gratis beschikbaar, modulair opgebouwd en zelfstandig te bestuderen. De enige voorwaarde voor deelname is (gratis) online registratie.
Het online gedeelte dient als voorbereiding op lab-werk, waarbij gepersonaliseerde leerarrangementen mogelijk zijn. Deze arrangementen vinden plaats in de goed geëquipeerde labomgevingen van Fontys Hogescholen. De kosten voor deze labsessies zijn afhankelijk van het geboden maatwerk: op basis van de vraag wordt een passende offerte uitgebracht. Ook voor het online gedeelte zijn tegen betaling maatwerkoplossingen mogelijk, zoals extra docentondersteuning of (docentgestuurd) onderwijs op een Fontyslocatie.  

Doel en resultaat
 
Doelstelling is het ontwikkelen en inrichten van (open access) onderwijsmateriaal dat aansluit bij de behoeften van bedrijven en medewerkers in de topsectoren HTSM en Agrofood in de regio Zuid-Nederland. We realiseren dit via het opzetten van een leeromgeving (de zogenoemde Open Learning and Innovation Labs) met open access online lesmateriaal, gekoppeld aan flexibele (offline) leertrajecten die worden aangeboden binnen praktijklaboratoria van Fontys Centre of Expertise HTSM.

Dit project richt zich op het versterken van de ‘Human Capital’ in de hightechsector, in de regio Zuid-Nederland. Fontys is betrokken vanuit de eigen missie om samen met overheid, instellingen en bedrijven te werken aan onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van innovatie van de regio en investeren in het ecosysteem waarbinnen werknemers zich kunnen (blijven) professionaliseren.

Gebruiksvoorwaarden

Laatste wijziging: vrijdag, 14 juli 2017, 15:17